Colofon

Redaksie:

Tonko Ufkes (hoofdredakteur)
Hindry Schoonhoven
Christopher Bergmann

Redaksieadres: tiedschriftoader@gmail.com

Iensturen kopij: tiedschriftoader@gmail.com

Der mag niks uut Oader overnomen worden zunder toestemmen van de auteur.

Oader is tot stand kommen met steun van Stichting Krödde en het Huis van de Groninger Cultuur

Ontwikkeling website: LINE UP boek en media bv