Category Gedichten

Noa t lozaaiern

  Ootje is muid, hangt op baank, aarms wied en bainen op toavel. Zai binnen weer vot, de graimerds, de lutje grieptengels mit heur griebels. Heur glerege bakhanden op t glas beduden nog hou mooi t was.

HEUR MAN

Moi laive sjenie,zegt zai tegen heur man,mor dij het laiver rust. Din leest hai wiederien bouk over klokkendoar radjes ien draaienen askes ien glìnstern. Rust of nait,zai klaauwstert op zien knijdij opzied sakt.En zai vaalt. Wat, sjenie!Speuls doe laiver mit klokjes en traintjes?Mout dien vraauw die eerst beloagen?Doe mit dien snode kop,doe ezel, dom knien.

Leeg nust

n Leste smok. Doar gaait zai hìn mit heur kovver vol mit dreumen. Moeke dwoalt deur t hoes dat inainen te groot is en te stil. Diggels van heur kinderjoaren in heur koamer: verweesde poppen, vergeelde posters, n stoapel bouken en n spaigel woaruut zai verdwenen is. Zachies sloet zai deur: eerste tied boudel mor… Continue reading

Femilie

Mien femilieis mien toal.Wereld kwamaan toaveldou moekeoetstokte houof opstandin hongarije –russische tanksin stroatenvan boedapest – en loater nogcubacrisis – russische rakettenop schip in caribischwoater – ok onsaanbelangdeaan haandvan foto’s inkraande. Maalvretenwereld wasboeten. Thoesharen wie onstoal, waarmteen genogtte eten.

OVERAAL THUUS

veur woar ik omzwien is gien wegenkoart ik zie wel woar ik mij begeef ben hier nooit west en wiet gien pad   nachts sloap ik sums ien n olle stookhut onner n brug bij zummerdag t ken mij niks schillen, k wiet enkel dat   ik goan moet woar mien bienen mij droagen; ben… Continue reading

Noar t aailaand

Koap hangt stil noast mie in de wind, likt te wachten tot e woorden vindt veur alens wat hai wait van zee en laand, t zolte wiedeln en t schaarpezaand.   Achter mie trekt boot n schoemend spoor en lost hoaven langzoam op in dook. Hoog boven dunen wacht aargenswoar stoar blind en swiegend de… Continue reading

dood boven heerd

nait zo moar t vermouden van braand stichten hoesholdelk geweld daklooshaid mor juust t opainstoapeln van aigentiedse ainzoamhaid betaikent zok ien dunderslag ien weeromstoit verbastert tot onaanpaast gedroagen tot aan hoast dood moakend tou‘en doarom is besloeten n kwezzie van verhoezen ien joezulf n zuiken noar joen aigen vaierkant joen aigen oethaauwen boom mit spiedelk… Continue reading

Dij klaai, dij modder…

dij klaai, dij modder en t stro, zai bakken vaast aan zien bestoan, beduden t pad, n raais ver onderwegens, woar aal zien stappen zo staark, oprecht ien terra’s flinterg greunschild’ stoan, zien blik op wiedte, op t ende richt dij klaai, dij modder en t stro, zai vörmen zien oetkiek, en zien oard, bestopten… Continue reading

Dood geluk (Israël – okt. – 2023)

Aansloagen.Zai gilt en giertmit haanden hoog noar d’offikkende helvan de vuurzeehemelom n flaauwe glaansvan heur pasgeboren, ainegst kind. Tussen puun van gebaauwenstroekelt zai over stainenmit hènter en twènterlözze aarms en lözze bainenklampt zai ontwrichte wezens aanvan help, help mie in vredesnoam zuikennoar mien pasgeboren, ainegst kind.                Zai boegt zokover t kettentjeom kinderhaals,drokt heur gezichtein verbraande… Continue reading

Trekvlinders

Kiek ais noar dij trekvlinders. Wat binnen dij baisjes wat maans! Zai trekken over Frankriek hin, mor spreken gain woord Fraans.