Groepsfoto’s 1914

I
n zummerse daag op strand van Calais
stoan ze tot heupen ien wotter, middenachter n lutje vent
op nekken van korperoal, pet schuuns op kop, jonkvolk
van British Expeditionary Force ien onderboksem,
ze hemmen gain zwemklaaier mit

lös lagend, ze binnen ja
veur Kersttied weer thoes

mainst rechtse soldoat, aigenliek mienwaarker,
wordt pabbe, hai zal zien lutjeke nooit zain,
zien lief hangt half joar loater ien
stiekeldroad noast dat van zien
beste kameroad

II
mainst onmisboare manlu van Kaiser
waarken undergronds, zai huiven eerstkans
nait noar front, mor lood, stoal en bragel
vreten heur zeunen apmoal op

Zeche Ewald 1914

kompels stoan ien drij riegen,
groots ien schiere pak, grobbeln zai zich
heur pad deur graauwe schachten en
krochten van goud en kwoad

noa oorlog leven der nog twij, ain
mit verropte longen en bliend deur
mosterdgas, aander deur
verbittern en hoat

oetlopend zoad