Heksenspul

Zun aal leger, dij aal deger,
haarfst op t laand: zien baiten kwiet
mot de boer, t is tied, t is tied!
Graauw van eerde, gries van sliek
kommen vouers aan d’febriek:
roege boudel raauwe worrels
veur de kwere witte korrels.
Gobbel-gobbel broest en bobbelt
wat oet wiede wiedten stobbelt.
Woagens loaden, woagens koal,
wegen, wegen, aaltemoal.
Monsters meten noar t zuit:
tarra òf, gewin in muit!
Maarge hette, drok gedroes
in t hoge sukkerhoes.
Poltert tussen bait en bragel
eerstgeboren dichtersmagel.
Gobbel-gobbel broest en bobbelt
wat oet wiede wiedten stobbelt.
Blaike bongels fien as friet
stoken, koken, tot aan quitte.
Kolenswaart en kaalk van stain,
reven sukker ent van grain.
Karbenoatsie, klontjebrij
doene drupkes-stroperij.
Achter kloare kroonjewailtjes
wachten wag nijwozzen dailtjes.
Gobbel-gobbel broest en bobbelt
wat oet wiede wiedten stobbelt.
Binnen moaksels aan heur top,
geef heur noamen, sloag heur op.
(Mit daank aan W. Shakespeare
veur zien heksen van Macbeth)