‘Oader’: aanklikken en lezen

Op moandag 12 december 2016 ging n digitoal tiedschrift veur t Grunnegs online. Tonko Ufkes, Jan Glas en Hindry Schoonhoven goan deur woar Krödde stopte. Laang leve Oader!
De redaksie van Oader kiest met opzet veur n digitoal tiedschrift omdat, volgens hoofdredakteur Tonko Ufkes, nou elkneen t lezen kin. Hij en zien collega’s Jan Glas en Hindry Schoonhoven, willen op n veur elkneen toegaankleke menier de verhoalen en gedichten prizzenteren. Gieneen huuft n abonnement te nemmen; t is gewoon n zoak van aanklikken en lezen. De ienhold wordt alle weken aanvuld.
Oader vult het gat dat ontston toen verleden joar december t tiedschrift Krödde votviel. Dit Grunneger tiedschrift verscheen 34 joar laang en t is biezunder dat Jan Glas, de leste hoofdredakteur van Krödde, metdut bij Oader. Ufkes en zien collega Schoonhoven bennen hier slim wies met; Glas kin de Grunnegstoalege literatuur goed en het ervoareng met t draaiend holden van n tiedschrift. Hindry Schoonhoven vult aan dat t de bedoeleng is om Oader 34 joar ien e lucht te holden.
Alle weken worden nije verhoalen en gedichten ploatst op de site: www.oader.nl. De kwaliteit van t waark stijt veurop en doarnoast holden Ufkes, Glas en Schoonhoven grammatica en spelleng ien e goaten. ‘Oader wordt n echt tiedschrift veur Grunneger Literatuur, beiden met n hoofletter. Met goeie schrievers en n kritische redaksie moet dat lukken,’ zeit hoofdredakteur Ufkes. Nou t uutgeven van n Grunnegstoalege bundel voak stoer is, vienden de mannen van Oader t juust neudeg om n goed tiedschrift te moaken.
Oader wil, krekt as Krödde, n aanjoager worden van Grunneger Literatuur. Doarom is t oardeg te wieten dat t nije tiedschrift veur n deel betoald is met geld wat nog ien kas waas bij Krödde. Zo geft het olde medium n beste drukker aan t nije. Ok Oader wil n podium worden veur ervoaren en begunnende schrievers. Dizze schrievers kinnen niet allent heur literaire ei kwiet, ze kinnen ok nije wegen zuken, uutperberen en leren van mekoar en van e op- en aanmaarkengen van e redaksie. Veur de lezer het dit n groot veurdeel want de teksten bennen aalmoal sekuur tegen t licht holden.
Over de titel van t tiedschrift zeit redakteur Jan Glas dat Oader n mooi en spannend woord is. ‘En doarbij, t lezen en schrieven van Grunneger literatuur zit ons aalmoal ien t bloed.’

pagina 1

[vrij noar n artikel ien t Dagblad vh Noorden, 12 dec. 2016]