Posts tagged Andreae Rik

Sloot

Achter t eerbijbèr ligt n olle sloot. Hai zegt: Doarin bin ik as kind verdronken. t Blauwbrageld jong wordt wossen. Noar boven stuurd – zunder eten. n Kip vrut – n slak zuikt op zien blad. Laangzoam, denkt t toentje, hou non wieder? t Wordt stiloan oavond. Stof twirrelt omdeel, valt op steeën, soms nait… Continue reading

Grunnegers zeggen

Grunnegers zeggen: geef mie ais t swienhondje. En as t wat laang duurt, din vroagen zai, ofst wel waist wat of dat n swienhondje is. Zunder t beschaaid òf te wachten, pakken zai hom op en kieken der noar en zeggen nog ain moal: swienhondje, hondje, swienhondje. As of zai opschrikken oet daipe bedenksels flustern… Continue reading

Elle

Mien oma haitte Lammechien. n Noam woar zai nait biester wies met was. Zai was in heur ogen opscheept met n lammenoadege noam. Zai wól nait vernuimd wezen noar n lam, n lut schoap, n dom baist. Gelukkeg wer zai op t dörp slicht vraauw nuimd. Vanzulf dat zai telefoon opnam met dij noam: vraauw… Continue reading