Uutweg

Argens woar allinneg n gedachte
tastboar is en t stoffelijke ontbrekt
doarlangs probeert n vraauw
te ontkommen an de tied die heur
aal verder noar veuren sleept.
Ze wil weerom over de
doagenlange sporen van
heur noagels ien t zaand
tot alle kolde verdwient en
tast weer overgijt ien zicht.
Doar woar guster weer vandoag is
zol ze weeromkeren met hum.