Vrumd II

Hai ston op brug. Tebee keek in t graauwe wotter. In t raait zaten wat verwaaide eenden. n Grode kwak gruine rommel dobberde tegen dukdalf, draaide n slag en dreef vot onder brug. Hai spijde n flottertje wit omdeel. t Waaide vot en bleef plakken aan n stuk plestic dat flapperde in t raait. t Daip stonk. t Wotter stonk aldernoarst. Der kwam regen, dat kon nait aans.
Dou e overzied keek, zag e dat der aine aanschoeven kwam. Hai druig n berenpak van motterg bont. Zien berenkop druig e onder aarm. Vanzulvens bleef Beremans noast hom stoan. Hai leunde ook over t hek van brug. Hai keek ook noar t swaarde wotter.
Ze zeden niks. Der bonkten drij donkerblaauwe buskes over brug. Alles trilde n ogenblik.
‘Pelietsie,’ zee e tegen Beremans, om wat te zeggen. Dij nam n Polaroid camera en muik n opnoame van wegriedende auto’s.
‘Dunderdag veldslag!’ zee dij. Hai wapperde wat mit zien foto. Der kwam wat blaauws teveurschien.
‘Dat is nait veul deegs worden. t Gaait ook te snel.’ Hai luit opnoame zain aan Tebee. Dij keek nait echt. Meer mit n slag en dou keek e weer in t daipe, swaarde wotter en zweeg.

Alebert Tebee spijde nog n moal in t daip. Mit verstaand keek e noar t flotje spij op wotter. t Draaide wat en dreef vot.
Beremans keek ook.
‘De wereld is t zulfde nait meer,’ zee e mit daipe zucht tegen man in t berenpak. ‘Buskes vol mit pelietsie. En ik… Ik kon vrouger meroakel vaarkante kringetjes spijen. Mor dij tied is ook veurbie. t Is wat. Moi hur.’

Hai luip deur. Beremans zetde zien kop op kop en luip aander kaant weer op. Dij was veurvast op biesterboan. Zol dij nou oet gesticht kommen? Zien oog vuil op n stuk pepier op grond. t Was n stuk fotopepier. Dou e dichterbie kwam zag e wat aigens. Hai dee n stap noar links en keek nog ais beter. Hai keek tegen zien aigen kop aan. Dat was meroakel. Hier lag bie Onsterbrug n foto van hom op stroat. n Beetje nat, dat kon, omreden dat t wat sputterd haar vanmörgen. Mor kiek nou ais. Wat n schiere foto. Schaarpe òfdruk ook nog.
Op foto druig e n swaarde bolhoud. En dat was wel weer singelier. Hai haar hail gain bolhoud.
Der lag nog n foto en nog aine. Hai ging der ais goud veur stoan en zag dat der n zebrapad van foto’s over weg lag. Aalmoal op A4. In midden waren der gounent bie dij aal oardeg verknuurd waren door de swoare wielen van aal dat verkeer.
Op elke foto druig e n bolhoud. En toch… hai haar gain bolhoud. Hai haar altied zien grieze petje op kop. Laank leden haar e hom kocht in winkel op promenoade. Bostonswaart haar verkoper zegd. Joaren van weer en wind haren t ding onbestemd gries moakt.
Tebee perbaaierde nog n poar foto’s op te roapen, mor dat zat hom nait glad. Ze leken vastbakt aan t asfalt. Gounent wollen veur n gedailte wel lös. As e den drijkwart omhoog trokken haar, begon boudeltje te scheuren en was t aal net niks.

pagina 1

Der stopte aine op n tandem. Tebee haar t eerst hail nait deur, omreden dat e drok was mit n foto op t wegdek. Hai puulde wat aan n houkje en mos aalgedureg aan kaant as der weer verkeer aankwam.
‘Ho mor!’ zee de man mit grode pet. Hai stapte van zien tandem en n voag figuur dij achterop zat huil t laange gevoarte in evenwicht.
‘Wat doun we nou hier op openboare weg?’
‘Ik perbaaier mien foto’s van weg te kriegen, mor dat miskult mie aal. Ik heb der ain dij op tegelpad zat. Dij is nait beschoadegd.’
‘Is dat joen aigendom, dizze foto’s? Heb je ze der zulf neerlegd of binnen ze der opwaaid?’
‘Man ik stoa der op en nee ze binnen nait van mie en ik wait nait hou ofdat ze hier kommen,’ zee Tebee.
Pet ging kieken.
‘Wil ook nait, omreden… Nee der staait aine op mit bolhoud en ik zai hier duudlek n grieze pet,’ zee tandemrieder. Kleurloze Imago achter hom knikte. Dizze Imago was nog in ontwikkeln, dat was dudelk, dat kon nait aans.
‘Ik stoa der op en ik heb gain idee hou of t komt dat dizze foto’s hier op weg bakt zitten. Aldernoast.’

Der vlogen weer auto’s veurbie. t Was gevoarlek hier op weg. Man mit pet trok Tebee in t gras.
‘Ik bin nummer 23 en hier mien Imago vanzulfs ook.’
Imago huil tandem stief vast en nikkopte.
‘Ik wil joe toch bekeuren,’ zee nummer 23.
‘Loat mor zain.’
Tebee schudkopte wat en haar gain moud om dertegenin te goan.
Oet zien bezoen frummelde hai n USB-stickachteg ding teveurschien, dij aan n zulvern ketje om zien nek hong.
Pet 23 drukte n oetleesapparoatje tegen USB-stick en keek op t schaarm.
‘Hm, Alebert Tebee. Kwintenpad 33, alhier.’
Tebee nikkopte.
‘Haart- en voatzaikten. Oardeg wat medicienen. Joarkoart van t spoor. Vakbondsman. Verzekernsboudel. Militaire dainst indertied. Hoast S5. Pensionado.’
‘Vergeet mien Bonuskoart van AH nait,’ zee Tebee. En…
Pet 23 negeerde dat leste. Hai luit stick weer lös en stopte zien apparoat in buuts van jaas. Imago keek nijsgiereg, mor bepaarkte zuk tot vastholden van tandem. Der roasde n sliert verkeer langes. Dat was n gruine golf. t Haar wat te doun mit verkeerlichten.
‘Van onbesproken gedrag, zai ik wel,’ zee Pet 23.
Tebee nikkopte en zag hou of dat n swoare vrachtwoagen mit zaand, drijkwart van foto’s van t wegdek ritste. t Maiste bleef aan n baand plakken en flipflopte mit.
‘Ain keer in de fout op de leeftied van zeuventien joar. Wandeln in verboden netuur bie Hoek van Holland. Bekeuren en aal. Netjes betoald. Tja, balsturege tied. Ik loat het der bie. Mor dit soort meroakels HIER kinnen we nait hebben vanzulfs.’
Alebert Tebee zuchtte n moal daip.
Joa, t is wel n gedonder en woarom zit mien pertret op weg hier?’ vruig e.

pagina 2

Imago luit tandem haalf vot glippen en verschoot van spierwit noar blaauw. Bie de vouten donkerblaauw en rond zien kop n poar tinten lichter.
‘Dien, eh… dien pazzipant wordt nait goud leuf ik.’ Tebee wees noar overkaant van weg. Pet 23 draaide zuk om en stak handen in buuts.
‘Ik wor knap grammieteg van dat gedou mit hom!’ gromde hai. ‘Ze worden nait goud inregeld. Ze lopen allenneg achter joe aan. Most ze alles veurkaauwen.’
‘Wat binnen t den veur dingen?’ vruig Alebert.
‘Imago’s. Ze worden aargens kweekt en den krieg je ze mit. Spierwit en most ze alles leren. Tegen tied dat ze broen verkleuren, den lever je boudel weer in. Zetten n stempel veur ontvangst. En wieder wait ik nait. t Is aalmoal “classified”.’
‘O juust, classified,’ prommelde Tebee. Hai keek. ‘Dizze wordt nait broen, mor wordt aal blaauwer om kop. Dat komt nait goud. Mout e meschains meer wotter. Of Pokon. Of lopt zo’n vertuut ook gewoon op brood mit keze?’
Pet 23 kraabde zuk op kop.
‘Heb ik aigenlieks nog nooit zo op let.’
Tandem kletterde ondersteboven. Imago ging der noast liggen. Trok wat mit aarms en bainen.’
‘Dit komt nait goud jong. Nou succes der mit,’ zee Tebee.
Hai luit Pet 23 stoan en luip deur.

pagina 1