Rusteg oavendje

Nije stoul veert deur as k zitten goa. Lekker steveg ien rug, makkelk. Wat zit e lekker. Goie ienvesteren, denk k, en vuil mie hail tevree.
        Vraauw is noar concert tou, k heb riek allain. Lekker vrij oavendje thoes. k Haar mie al n bel cognac ienschonken en bakje mit neutjes noast mien stoul zet. Nij spannend bouk ligt ook al binnen haandberiek. Mobieltje oet, tv op swaart, gerdienen dicht. Bloots klok heur k tikken.

k Goa haile oavend lezen, niks aans as lezen. Òf en tou n slokje cognac, òf en tou n stuk of wat neutjes. Oavend kin nait kepot.

k Sloa bouk open en begun mit lezen. Al gaauw bin k verdaipt ien spannende zoaken, wied vot van gewone wereld.

Opins n bons op roam. Votdoadelk der achteraan t knizzelnd geluud van n scheurende roet. k Schrik mie dood, schait ien t ìnne en trek gerdien open, zai n dikke knitter ien roet. Derachter bloots duusternis. Wat is der gebeurd? Haart klopt mie ien haals.

k Griep n zaklanteern van plaank òf ien keuken. Komt mor n schietbeetje licht oet. Batterijen sikkom leeg, zel je aaltied zain.

k Stoef der toch mit noar biekeuken, schoef grundels van deur en run noar kepotte roet tou. Swakke lichtstroal van zaklanteern schait hinneweer. Wat verwacht ik te vienden? Meschain n dikke vogel dij tegen roam aan vlogen is. Mor der ligt wat veul groters onner roam. Kin t nait goud zain, t liekt wel op n … nee, licht is te voag om goud zain te kinnen. Din vaalt schiensel der persies op. Nee, dat kin nait, bestaait nait. Oam stoekt mie ien haals. t Is nait woar!

Der kin toch gain aankled swien onder mien roam liggen? Mor t is aal zo. Onder roam ligt wel degelk n groot swien – mit n jas aan. Ronde neus mit twij grote neusgoaten kin k dudelk zain, en twij flaporen ook. Baist ligt plat op lief, beweegt hom nait, liekt dood. Der stroomt wat bloud te neus oet.

Ik stoa as verstaind, hoaren recht ien t ìnne. k Heur miezulf roupen: ‘Nee, bestaait nait. Hou komt dit baist hier, wat mout k doun. Help!’ Mien buurman Fred komt ter over tou, schrokken deur mien gebèlk. Nog wied vot bèlkt e al wat of ter wel nait loos is.

‘n Dood swien,’ schraiw k, ‘n swien mit n jas aan. Ligt onder mien roam. Kom gaauw kieken.’

‘Doe bis gek,’ mor even loater loert Fred ook mit mond wied open van ongeleuf noar t aankled baist.

Meer buren kommen derop òf, ook al woarschaauwd deur ons gebèlk. Aal meer licht van hinneweer schienende mobieltjes en zaklanteerns. Nou zain wie pas dat ter mìnsenbainen mit schounen aan onder jas oetsteken en dat swien handen het. Der wordt deur nkander hìn roupen. Wat mouten we doun? Ain belt alarmnummer. ‘Niks aanroaken,’ wordt ter zegd. ‘Zörg derveur dat ter gainain bie komt. Lu op òfstaand holden! Wie binnen der zo.’

Nog meer lu oet buurt kommen der bie stoan. Plietsie komt ter n zetje loater ook al aan. Van wied vot swelt twijtonege hoel aan en vaalt din, stoefbie, stil. Oet t flikkernde blaauwe licht kommen donkere figuren noar veuren. k Sloak n zucht van verlichten, plietsie wait wel wat of ter gebeuren mout.

As drij gestalten aanstapt kommen vanoet t blaauwe licht en k heur beter zain kin, krieg k vannijs n opdonder. Weer goan hoaren mie recht ien t ìnne stoan, aangstswait brekt mie oet. k Zai dat aal drij plietsies swienekoppen hebben en k heur nou ook knorren. Votdoadelk begunnen aal drij mit knuppels op lu ien te haauwgen, n gehoel en gebèlk stigt op, volgd deur pienlek geblèr en nog meer knorren en gilpen. Vluiken en bandiezen. t Is apmoal zó roar. Schaarpe swieneroek verspraaidt zuk. Meer hoelen heur k aankommen, nog meer flikkernd blaauw. Nog meer swienekoppen springen noar veuren vanoet dat kolle licht. Nog haarder schriwwen. Swienelu binnen dudelk ien meerderhaid, buren goan der gierend vandeur, wiekend veur overmacht.

Nou willen smerege baisten mie te groazen nemen. Draigend kommen zai op mie òf. k Keer mie om, run vot en kin nog net op tied ien hoes kommen. As de bliksem schoef k grundels op deur. Pfft, dat was op kaantje òf.

Swienesnoeten tegen biekeukenroam drukt, kèlle ogen loeren mie aan.

Baisten hebben bekken wiedwoagen open en k kin smerege swieneroek ien biekeuken roeken. As dat roam t mor holdt.

Din zo mor draaien zai heur om, runnen vot as of zai op vlucht sloagen. Zai runnen noar dooie swien tou dij nog aaid onder roam ligt, tillen baist op en goan der mit van deur.

Evenkes loater verswindt t blaauwe licht en wordt t duuster en stil.

k Bin nog mor op bladziede zeuven …