Posts by Jan de Jong

Derkje*

Derkje zit stil op heur stoul. Klas is drok en oetgeloaten. En mörgen nog n dag. Meester het t stoer en is bliede as t smirregs haalf vaaier is. ‘Goed je best doen, Derkje!’ zegt e nog even tegen heur bie t noar hoes goan. Zai krigt vast n bult hoeswaark mit. Veur in poasvekansie…. Continue reading

n Stieve

‘Moeke? Woar is kraant?’ ‘Wàt mostoe mit kraant!’ ‘Gewoon. Lezen.’ ‘Staait niks veur die ien. Dij is al vot. En huifst ook nait achter kieken.’ Hai zol oet tied kommen weden. Ik run op n draf noar boeten, achter hoes krieg k fiets en met n stain ien t lief gaait t deur t dörp…. Continue reading