Posts by Jan Siebo Uffen

Wies mie t stee

Wies mie t stee, as dien sloaf zel ik doar stoan Wies mie t stee, t is vergeten mor nait doan Wies mie t stee, mit de kop omdeel zel k goan Wies mie t stee, as dien sloaf zel ik doar stoan Wies mie t stee, rol hom vot, dij swoare stain Wies mie… Continue reading