Posts by Jan Glas

Interbellum

t Eerste voldroagen kiend is deroet. n Frêle potje dat stief ienpakt ligt mit gezichtje noar t licht. n Wichtje is t. Nait t maanze jong dat volgende boer worden zol. En wat hemmen je din aan n wicht. n Maaid veur t voele waark en ainmoal ien week lopend om bosschop noar dörp. Tas… Continue reading

Verske

k Tróf op stroat t Aarmzoalegste Wezen, femilie van de Laangoren en drij moal doags twij druppen ien baaide ogen. Droug n droadhoarege mantel, sluutwaark van bonkjes en taauw. Perbaaierde mie ien t zicht van dood wat op te beuren; zaachte ien stee van haarde woorden. Haar op maart bananen kocht. Bananen ien zo’n haalfdeurzichteg,… Continue reading

Oader auteurs bundeld

Tiedens Dag van de Grunneger toal wordt de bundel ‘Tot woar of t gaait’ prezenteerd as weggeefbundel. n Bundel vuld mit teksten dij op Oader publiceerd binnen. Oader is vanòf december 2016 ien lucht. Ien lucht want t is gain papieren tiedschrift, hai bestaait allain op internet. Summegen monnen doar nog aan wennen, ze hemmen… Continue reading

Laidje

n Oet tied kommen kiend spoukt nog aal zolaank der thoes t lokje hoar op hom wacht ien t kertonnen deuske van Galerij De Vries, woar eerst n doameshorlozie ien lag. Thoes wordt kat zo voak aaid net of is t baist wat aans as n kat. Din krigt kat weer n trap asof t… Continue reading

Ootje

Ik heb t zulfde pestuur as mien opoe haar. k Zol heur jurken droagen kinnen as nait aal heur jurken noa heur staarven stuk veur stuk oet heur open mond wegdroagen waren deur de vriendinnen van de dood. Net as heur houden en de sieroaden. Ze deden heur ogen tou. Schounen werden noar kraaien ien… Continue reading

Interview mit Willem Tjebbe Oostenbrink

t Interview is ofnomen noar aanlaaiden van de deur Willem Tjebbe Oostenbrink wonnen Johann Friedrich Dirkspries. De pries is oetlangd deur de stad Emden ien feberwoarie 2017 veur de gedichtencyclus ‘Doar buten ien de wiede wereld’. De gedichten binnen veur de priesvroag deur Carl-Heinz Dirks vertoald ien t Platt- en Hoogduuts. Bie t interview stoan… Continue reading

Zied aan zied, n dubbelbundel

Elk joar op Dag van de Grunneger toal wordt der n weggeefbundel prezenteerd. Ien 2016 was dat de bundel Kört bestek mit columns dij eerder verschenen waren op Webloug. t Joar derveur kwam der n bundel laifdesgedichten oet onder de titel Dast doe dat ik. Dit joar verschient bie de Dag de bundel Zied aan… Continue reading