vanmorgen

ik goa op weg
op zuik noar woorden
k goa op weg en kiek ien wereld om mie tou noar mìnsen ien t bie laans goan lopend fietsend runnend strompelnd mompelnd verstiefd ien lichtbeelden meschain ook op zuik noar woorden
k kiek noar haarstkleuren ien bomen mit kromtrokken bloadertakken zok verzoamelnd stoapelnd onder aan stam noast oetbluide blommenplanten ien traauwe soamenhaang mit boegend waigend raait
k zai griesdonkere wolken bewegen mitdroagen deur wiend ikonen bougbeelden kienderbeelden verbonden ien regenboogbetaiken en wodderplassen woar regendruppen soamen kommen ien ondwongen echoritme dwoalend ien nait waiten
k luster noar t geluud van mien gedachten ploatsen van herinnerns sums van ainzoamhaid sums van vrolekhaid sums van aangst sums van verlaifdhaid heftig holden van voak ien oarzeln zunder juuste woorden zunder kloagzang zunder weerklaank
———-
k zet mie even dèl op bankje van sturven vrund herinner mie mor vergeet mie nait luuster noar wat vrouger was
———-
k kiek noar mien vroagtaikens over hou verder hou kom k vandoag deur woarom duurt n minuut n aiweghaid woarom liekt wereld om mie tou zo tiedloos zo zunder waal zo zunder end zo zunderling terwiel dat ik gustern toch nog even lagde toch n moment van rust von even aanroakt wer zulfs weer n haand geven mog n glimlach doetjede ien n waarme zucht
k bin onderweg noar ons woorden van hail dichtbie woorden van hail ver vot onnuimboar onviendboar ontegenzeggelk woorden letten op nkander heur betaiken vroagtaikens bölktaikens op naauwkeureghaid van kommoa op juuste toonzetten
k kom thoes en hol woorden op n riegke woorden dij k von dij k mooi vien dij k bruken wil omdat zai mien gedachten verluden mien herinnerns betaiken geven mie stoaven mie even optillen oet mien zuiktocht
k zuik wat ik vonden heb
k verwaark mien onbekendhaid ien
bieveurbeeld troanen
of woorden dij der nait tou doun
k zet ien elk gevaal zo veul meugelk stappen