Vrumd

Der was allenneg n kronkelboom. Aine dij schaif wegwaaid was bovenin. Takken grepen noar horizon, woar niks was as leegte. t Was hom onduudelk wat voor soort boom t was. Hier en doar zaten nog wat bloaren. Hai dee zien rugzak òf en luit hom in t geelgraauwe gras plovven. Hai kreeg zien buusdouk. Dou e der zeker van was dat t gruine baankje schoon was, luit e zuk zakken.

Net noast n de tekst dat Marja t dee mit … Mit wel was nait goud meer te lezen.

Hai hoopte dat ze t wel dee en dat t stieve verkeern was.

t Laand was aalmoal winterkloar. n Roodwitte rups gierde over zien boan middenmaank donkere akkers. Stoptraain noar …? Achter bie horizon zag e t zoadeldaktorentje van …

Hai wis t nait. Hai kwam op biesterboan. Zo’n zoadeldaktorentje haar e nog nooit zain. t Zat aans op toren as dat t in zien gedachten zat. Grote flats muiken t oetzicht noar dij houk der ook nait beter op. Wat was der slim veul veraanderd hier.

‘Moi’, zee aine noast hom. Hai keek en schikte n ìndje op. Lichoamlek contact mit vrumden, doar kon e zuk wel veur schudden. Vrumde luit zuk plovven. t Baankje trilde. Woar kwam dizze gast zo in aine vandoan?

‘Bist doe aine van Tine?’, vruig man noast hom.

Hai keek man noast hom schuuns aan en schudkopte wat en legde n dubbele knup op koord van rugzak. Hai kon der zo vandeur. Noast hom ging t onverdroten deur.

‘Ik bin Hajo. Ik denk t wel dast aine van Tine bist. Hest vrouger woond aan Schaive Loop. Hest twij bruiers en nog n zuster. Dien zuster was n schier wicht, vrouger. k Wait nait of ze nog zo schier is. Sommege vraauwlu dreugen soms wat maal op.’

Hai keek man noast hom verboast aan. Hajo of nait. Hier haar e gain zin aan. Wat ook weer n minne teut over vraauwlu. Hai wol opstoan, mor aander drukte hom aan bovenaarm weer omdeel.

Ze keken baaident noar niks aan overkaant van weg. Over t lege laand swaarmde n vlucht vogels. Ze bilderden deur lucht. Doar was zeker wat te kriegen. t Leken hom zeekoapen.

‘Doe bist aine van Tine. Ik wait t secuur. Wat dust hier? Kinst mie nait meer?’

Hai zweeg n zetje en docht noa. Zien ogen volgden wildedaans van zeekoapen.

‘k Bin hier op zuik noar aine. Aine dij k aal meer as datteg joar nait zain heb. En gewoon om nog ais wat rond te kieken.’

Aander knipte n tablet teveurschien en tipte wat mit zien dikke wiesvinger.

‘Topofunctie. Schaive Loop. Bats! Kiek doar is t al.’

‘k Wait wel woar of dat dij stroat is. Dat heb k in mien kop zitten. Doar heb k gain iPad veur neudeg.’

‘Bats! Foto’s van vrouger. Hier is dien hoes en doar was schoultje en kiek hier n foto van dien zuster. Oh man, wat n poedie.’

‘Mien zuster leeft nait meer. Stop dat ding mor weer weg. Dat wait k aalmoal wel.’

‘Stambomen, zeg t mor. k Kin alles vinden!’

‘Meziek van vrouger?’

Hai keek hoopvol. Dou aander nait reageerde, knipte hai zien tablet weer weg. t Ding wuir deurzichteg en leek te verfrommeln in t niks. Dat was ain van dij nijermoodse dingen. Wel schier, mor meroakel duur. Hai zuchtte daip en keek de man Hajo aan.

‘k Bin op zuik noar Roos. k Wil waiten hou of dat t mit heur is.’ Konst t mor zuneg aan heuren.

n Vlucht geelbekken streek neer in muide takken van kronkelboom. Der was wat gekwitter en t was net of ze aalmoal nijsgiereg waren noar t vervolg.

Baaide mannen keken over t laand. De twij vlaigtugen van 15.00 uur gingen over dij lucht roze muiken. Manlu keken op horloge, waren zuk nait echt bewust van tied.

‘Gadver joa, Roos’

t Klonk as n zucht.

‘Roos dij in Kanteltorenstroat woonde.’

‘Nee, ze woonde bie Hoaven.’

‘Nee, Roos woonde in Kanteltorenstroat. Altied al.’

‘Hm, dat komt mie roar veur. k Zat mit heur op t schoultje bie t Loantje.’

‘Nee man. Roos zat bie de nonnen op Koudrift.’

t Wuir eefkes stil. Geelbekken in boom gingen, leek t wel, ain veur ain verzitten.

Der kwam n vloag wind en dij was vol van n zurege lucht.

‘Febriek stinkt weer. Ach Roos. k Heb mit heur op schoul zeten bie juf Kweestra. Dat was n laive juf. Roos zat veuraan en ik zat links achter. Den kon k aal n beetje noar heur kieken. Ze haar laank blond hoar. t Vuil tot op heur kont.’

‘Roos haar swaart hoar en dat druig ze kört, omreden dat ze aalgedureg loperij op kop haar. Ze kwam oet n gezin, nou ja …’

‘Zummers druig Roos aaltied mooie jurkjes en zag ze deroet as n ploatje. Sums mit n strik in hoar. Dou k heur eerste keer zag, was ik op slag verkocht.’

‘Hm, Roos mos altied t spul òfdroagen van n aander. t Was n maal stuk vreten.’

Aan overkaant bie n elzenbosje begon wat te grommen. Proat verstomde. Der ging n groot stoalen loek open en laangzoam kwam der n mast noar boven. Griesblaauw steeg t ding op en dou e sikkom zesteg meter hoog was, klapten drij grode propellerbloaden open.

Manlu keken tou en zagen hou bovenop t gevoarte n rood knipperlicht aan ging.

‘Drij tellen …’, zee Hajo.

‘Ain, twij, drij. Bats!’

Langzoam begonnen wieken te draaien.

‘Nou draaien ze wat in de min. Ze zetten der zo n poar bie. Dij haile kap laand staait vol. Mie dunkt n stuk of zestien.

Aander nikkopte wat. Aalgedureg kwamen der masten bie. Op lest draaiden der vattien griesgraauwe windmeulens.

‘Ik goa wieder. k Goa op zuik noar Roos.’

‘Wil ik even kieken woar of dat ze woont?’

Weer knipte hai zien tablet van oet niks open. Hai leek bliedeg dat e weer speulen kon mit dat apparoat.

Van links klonk n geluud. t Leek nog t mainst op n trompet. Der bolderden tandems veurbie. Veurop zaten manlu en vraauwlu mit uniförms aan. Grote petten. Achterop zaten bie elk de Imago’s. Van spierwit tot donkerbroen. Achterste Imago haar n gruin vlaggetje in haand. t Leek wat onneuzel. Veuraan klonk weer wat getoeter en t tempo ging omhoog.

Strak in t gelid reden ze noar n stip op horizon.

Hai kwam mit wat gepoest in t ìnd en greep zien rugzak.

Geelbekken vlogen verschrikt op en draaiden n rondje.

‘k Wil deur. k Wil wieder. Dag is nog laank. Moi!’

De man Hajo sputterde wat.

‘Nog eefkes wachten. Man, k kin heur zo gaauw nait vinden. Spieteg. Nou ja, loat ook mor. Mor hou den ook. Gaaist op zuik noar verkeerde. Hier aan t ìnd bie twijsprong links. Lopst zo noar t dörp tou. t Is n stief ketaaiertje.’

‘Stad. t Is gain dörp. Ik woonde dou in n stad. Wie hadden stadsrechten. Hier dommit links?’

Bie twijsprong ging e rechtsòf.