veujoar

ien dit kolle veujoar, dizze kille moand
lopt ales oet om moeke eerde
zuitjes op te waarmen
dij zaachthaaid omaarmt
de scheuren ien heur schors,
weert t breken van brieke loten,
broene takken kleuren greun,
heur moerbei gruit, dij vörmt n knop
woaroet t leven wereld ien springt,
heur viegeboom bluit n voldegen vrucht,
net as doe, as ik die bluizemend bemin