Wiend roast deur polder

Wiend roast deur polder
Jagt duvels over broakklaaigrond
Scheurt aan raait, bomen en ploatsen
Zwakste takken breken machteloos of
Wiend roast deur t bedrief
Jagt duvels over aarbaiders hin
Scheurt aan heur: man- en vraauwlu
Zaachtste minsen boegen muiteloos deur
Wiend roast deur wereld
Jagt duvels over medioa
Scheurt aan opponenten en onderdoanen
Zeubelste laaider baldert helleg mit