Zeunen

In dokege spaigelde spaigels
zai ik zeunen van zeunen
achter en veur mie stoan
hou over scholders ales zuk herhoalt
non begriep ik joen stille troane
leegte noa bestemde snee
ie luiten mie nich achter
mor ik verluit joe
loater luipen wie in t waarme veld
swiegend mit riepe dinksels
biezetten n begun van n vroage
woar gain antwoord op kwam
mor dij wol dele vuil
en hier loop ik vannijs
mit joe in haand
bin ik voader en ie de zeun
vuil ik joen wènst en mien verlet
poot ik netgliek olle vroagen
dij riepen en riepen
mor worden vannijs nich rud
dingen blieven ongenoadeg sloten
dat haaileg opvongen ogenblik
dat wie nich meer in spaigels zain
mor noa aiweg wachten
nander aankieken
en in t leste opengoan