Category Verhoalen

Meneer Jansen

Ik leerde hom kennen dou ik op middelboare schoul zat: meneer Jansen. Zo’n ordentelk kereltje; ain om deur n rinkje te hoalen. Twij haltes noa mie stapte hai smörgens bus ien, nikte aan sjefeur en nam ploats aargenswoar veurien. Bie t grote bankgebaauw aan t begun van t stadscentrum mos hai der weer oet. n… Continue reading

Rusteg oavendje

Nije stoul veert deur as k zitten goa. Lekker steveg ien rug, makkelk. Wat zit e lekker. Goie ienvesteren, denk k, en vuil mie hail tevree.        Vraauw is noar concert tou, k heb riek allain. Lekker vrij oavendje thoes. k Haar mie al n bel cognac ienschonken en bakje mit neutjes noast mien stoul zet. Nij… Continue reading

Tulp

Tulp stapte over drumpel. n Grieze koamer. Ales in ambtenoarengries. Toavel mit twij stoulen, ook versleten gries. Gries mit vlekken. Systeemplafond mit deurzakkende grieze ploaten. Hier en doar vrumde broenege vlekken van lekwotter. Ambtenoar wees: ‘Goa doar mor zitten. Dit is aalmoal nait officieel, mor ik wil groag t verhoal heuren. Begriep je?’ Ambtenoar keek… Continue reading

Aan t hoogste adres

Ien zien oproupbraif ston dat Bosman hom melden mos bie de òfdailen zulf, nait meer bie receptie. Zai haren aal zien gegevens al. Hai ston doarom bie n elektronische zoel veur wachtkoamer. Doar mos e zien braif scannen loaten en t apperoat spijde – net as ien n parkeergarage – n pepierke oet mit zien noam derop… Continue reading

Ommelaand

Der gebeurt niks, zee Plaaze. Nog minder as n dampende keutel, von Daifie, sinds joar en dag zien beste kammeroad. Baaiden stonden zai op diek over t laand oet te kieken. t Was hoog zummer, mor dat konst aan t weer nait zain. t Was glad duuster. Zunne haar zok al doagen nait zain loaten…. Continue reading

Geneeskunst

Mit leesbrille op puntje van neuze slagt e bladzie van kraande om en leest achter zien kop kovvie. Zaikenhuus wil hom geern zain, mor veurdat e dij kaand’ uut stevelt, wil e eerst de kracht indrinken van cafeïne in resteroatsie van station. Hai zit aan n lange toavel. Hom schuuns tegenover zit n fien, jonk… Continue reading

Op zaikenbezuik ien coronatied

t Was ien t laangste van doagen. Bosman ging op bezuik bie zien olle taan’ Griet ien t verpleeghoes. Sinds kort mog taande weer ainmoal ien week bezuik hebben. En zo kon Bosman ook n moal bie heur kommen. Op òfsproak en veur n uur. Hai von aal dij coronamoatregels wel goud, mor hai vergat… Continue reading

Maria

k Rol miezulf noar d’grode toavel, woar d’ol vraauw aaltied zit en in t Dagblad kikt. k Knup n proatje mit heur aan. ‘Kom,’ zeg k, ‘k wil mie n poar koartjes kopen om te versturen.’ ‘Doe koartjes versturen? Doe worst hier verpleegd. Ze mouten die koartjes sturen!’ ‘Joa. Dat gebeurt ook wel.’ k Wil… Continue reading

Toch

Ieneent valt e middagzun op e beide bultjes en van òfstand lieken het twee ronde heuvels midden op t grune gras. Ok Liesbeth krigt ien e goaten wat of ze moakt het en n brede glimlach verschient om heur mond. Veurzichteg lijt ze ombeurten nij blad op e ene en nije takjes op e aander… Continue reading

Boom

Ien n bos bie Vraiskelo stonden drai mensken noar eerde te kieken. Veur heur vouten lag n daip gat: boom was mor krek te zain en der kwam n kolde locht òf. Onder heur vouten ruzzelden gruine bloadern. “Wèl denkstoe dat t groaven het?” vroug olde man. “Is t nait te daip om te groaven?”… Continue reading